Ämneskatalog

Varukorg

Kontakt

Ambon
Vavd 229
819 65 Hållnäs
Sverige
E-post:
Webb: www.ambon.se
Telefon: 0294 - 302 27

Nyhetsbrev

Information

Ambons blogg

Några steg i Fastetid

Här följer tre utvalda steg ur Helige Johannes Klimakos klassiska verk "The Ladder of Divine Ascent" Steg 10 del 9: Listen to me, listen, all you malicious reckoners of other men's accounts! If it is true (as it really is true) that "with what judgement ye judge, ye shall be judged" (Matt. 7:2) then whatever sins we blame our neighbour for, whether bodily or spiritual, we shall fall into them ourselves. That is certain. Steg 10 del 4: Judas was in the company of Christ's disciples, and the thief was in the company of murderers. Yet it is a wondrous thing, how in a single instant, they exchaned places. Steg 4 del 100: Let the zealous be particularly attentive to themselves, lest, by comdemning the careless, they themselves incur worse condemnation. And I think the reason why Lot was justified was beacuse, though living among such people, he never seems to have condemned them.

Fädernas ord

"Viskande drog ormen Eva ur Paradiset, så den som talar ont mot sin nästa kommer att bli lik ormen, för han förstör själen hos den som lyssnar till honom och han räddar inte sin egen själ." Vår helige fader Hyperechios

Fastevandring i orostid

Vi har nu kommit fram till mitten av den Stora Fastan. Att fasta är svårt för dagens människa trots ett överflöd av användbara livsmedel och trots att de flesta inte tyngs av ett alltför fysiskt ansträngande arbete. Fastans grundelement är lydnad. Det var av olydnad Adam åt av trädet på Ont och Gott och därefter fördrevs från Paradiset för att hans oskuld var förlorad. Det är genom lydnad till Kyrkans mycket visa väg - så full av helig erfarenhet - som vi finner vägen tillbaka till Gud. Det är inget som görs i ett nu. Det är något som kräver lång och tålmodig träning eftersom det blivit så främmande för oss. Men det finns inga genvägar. Det är konkret och det görs i kroppen, inte i tanken. Den västerländska människan tror lätt att frälsning är något man kan tänka sig till. Men den Ortodoxa Kyrkans väg är alltid asketisk och synnerligen fysiskt konkret. På kloster läser man under den Stora Fastans tid Johannes av Stegen. Hans undervisning är synnerligen fast föda och kan varmt rekommenderas. I dessa tider av oro, då splittring mellan de troende lätt blir resultatet när nationer strider mot varandra, vill vi påminna om Justin Popovics viktiga budskap: " Kyrkans mission - denna gudomligt-mänskliga organism - är att förena alla troende med Kristus som Person, organiskt och personligt... Därför är det en oförlåtlig blasfemi gentemot Kristus och Den Helige Ande, att förvandla densamma till en nationell institution. Dess mål är övernationellt, ekumeniskt och allmänmänskligt; att förena alla människor i Kristus." Fader Justin hänvisade oss till att följa i helgonens spår. Han översatte själv en samling helgonbiografier om 12 volymer. Helgonens liv är "dogma översatt till liv", som han sa. Utan dem kan vi inte delta i de gudomliga gåvorna på ett riktigt sätt.

Kung Magnus II - svensk kung och schemamunk Gregorij

Idag åminner vi Kung Magnus II av Sverige som denna dag avsomnade som schemamunk på klosterön Valaam i Ladogasjön. Inte många vet att Sverige har en kung som konverterat till den Ortodoxa tron! Kung Magnus var på väg hem från ett misslyckat försök att erövra Novgorod tillbaka under den svenska kronan. På Ladoga sjön blev det oväder och armadan förliste. Kung Magnus skepp led skeppsbrott och kungen räddades som av ett under av munkarna från ön. Kungen, som var mycket from och hade verkat med stor iver för kyrkan i Sverige bland annat genom att grunda heliga Birgattas kloster i Vadstena, upplevde att han räddats till livet av munkarnas förböner. Nu fick han se den Ortodoxa Kyrkans stora skönhet. Efter en kort tid konverterade han och blev munk. Hans hälsa var dålig och innan han avsomnade gav munkarna honom det stora schemats värdighet med namnet Gregorij. Det var denna dag den 3 december (juliansk kalender) år 1371 som Kung Magnus II lämnade jordelivet. Hans grav ligger på äldsta kyrkogården på Valaam kloster med en ursprunglig gravsten som berättar hans öde på kyrkoslaviska.

Ett avsked och ett nytt helgon på vår himmel!

Ambon har vilat på sina lagrar en längre tid. Det har funnits sjukdom och andra delar av Sketens uppbyggnad som, i både inre och yttre mått, krävt mer än det funnits krafter för. Bland annat har en ljusverkstad kommit till som vi är mycket tacksamma för. Därför har butiken och dess utbud inte utvecklats så snabbt som det var tänkt från början. Vi har bevarat vårt ursprungliga sortiment och sett tiden an. Vi tackar våra trogna och trevliga kunder som blivit kvar hos oss. Och alla nya som kommit till! Det är alltid en glädje att kunna sända en efterlängtad bok till någon av er!

Under den tid som gått har mycket hänt. Vår vördade Ärkebiskop Gabriel av Komana, salig i åminnelse, lämnade oss den 26 oktober detta Herrens år, efter en längre tids sjukdom. Genom hans försorg kunde Korsupphöjelsens Skete bli verklighet och vi ber om hans förbön för dess fortsatta existens. Redan finns en ny Ärkebiskop för Exarkatet invigd – Vladyka Job av Telmessos. Vi önskar honom all välgång i sitt oändligt viktiga arbete!

Ortodoxa Kyrkan har också sett ett nytt helgon födas – den Ekumeniska Patriarken Bartholomeos upphöjde för några veckor sedan munkprästen Porfyrios från Eubia, till skaran av helgon. Helige Porfyrios kommer att firas 2:a december enligt den Ortodoxa kyrkokalendern. Inom kort kommer troligtvis en översättning av hans biografi och andliga undervisning att ges ut på svenska. Håll utkik efter den i butiken! Helige Porfyrios är Glädjens förkunnare och hans enkla kärlek sprängde fysikens lagar.

Vi ber om vårt nya helgons beskydd och hjälp mot alla politiserande krafter som söker förvanska Kyrkans sanna liv och mening även inom dess murar. Vi ber om hans hjälp att bli Kristus centrerade, älskande och tillitsfulla och inte förföljare av Hans frälsningsverk i vår nästa! Vi ber om mod att leva den Nya människa vi är och bli vittnen i denna värld genom vår inbördes kärlek! Låt oss leva denna Advent som i väntan på Herrens verkliga Ankomst!

Monasticism is a mystery

As a mystery it is incomprehensible. It is not subject to limits in this world. It becomes accessible only in the Spirit of God.The monastic world is a mystery of silence.

There is an alphabet which is very simple - I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end (Rev 22:13) If this alphabet is not empirically known, the whole Christian life displays a lack of joy and becames a negation of life itself.

The value in each thing lies in it´s stability. If love ceases it means that it never really existed. A monastic message is that nothing is of any merit - either happiness or success or achievement - if it is restricted to its own wordly content. But in the life enlightened by the Divine Kingdom everything carries an unchangeable value.Extracts from Geronda Christodoulos pamflett "The Presence of Monasticism in the contemporary world". Geronda Chrostodoulos är Hegumenos för Koutloumous kloster, Mount Athos.

Julbudskap av Ärkebiskop Gabriel av Komana

Denna Kristi födelses dag har "Rättfärdighetens Sol förmälts med skuggornas dotter" (ur den syriska liturgin)

Det är så morgonrodnaden uppenbarar sig mot den mörka nattens slut och Kristus upplyser hela skapelsen, vars skönhet har fläckats av våra bristers skuggor. Som herdarna i Betlehem på den tiden gläds vi idag när vi hör änglarna även för oss tillkännage att "ett Barn är oss fött, en Son blir oss given !" Denna Son, detta Barn, det är Gud som besöker oss och för den skull antar vår mänskliga gestalt.

Tack vare Faderns älskade Son som visar sig på jorden är vi inte längre ensamma i vår världs köld "där de som inte har något bröd vill leva och de som har bröd inte längre vet varför de skall leva !" (Liturgiska predikningar - Jean Corbon).

Ja vår värld är kall ! Den vill värmas av ganska onyttiga och futtiga källor. Den vill leva på ett konstlat sätt och blottar till slut den sorgliga fåfängligheten och insomnar inkrökt i sig själv och glömmer därvid det Hopp son klappar på porten till dess hjärta ! Men denna värld är vår värld, den vari vi lever alla dagar som Gud ger, där människorna accepterar att hata och döda varandra, där den som har allt går förbi den som inget har utan minsta oro eller medlidande...där en broder bestjäl sin broder för "äran" att vara rik, om det så bara rör sig om några gamla stenar, av vilka det till slut inte finns något kvar...

"Fred på jorden, till människor av god vilja !" Som varande kristna, vad gör vi av denna nyhet som änglarna tillkännagav ? Kristi Födelse, det är tiden för att väcka våra hjärtan, lämna våra vanor, även om de så är fromma ! Det är tiden för att väcka hoppet, att dela det och leva av det tillsammans med våra bröder : som herdarna måste vi ivrigt låta alla få veta att med Gud kan allt ändras, allt kan räddas !

Detta hopp och denna glädje som härrör från detta bör stråla ut från oss ! Om alla ger ett tecken - ett verkligt ! - som skänker Frid ! - en verklig ! en sådan som denna värld inte kan ge... Om var och en vänder ett ansikte leende av kärlek till sin broder som längtar efter detta... Om alla lägger en sval hand på den förtrycktes febriga panna... Om den kärlek som finns i oss kunde flyta fram som ett renande vatten som tvår alla sår... Om förlåtelsen kunde höja sig över vreden och hatet som anstiftas av alla som borde kallas bröder...

Vi bör känna oss ansvariga för denna Guds gåva denna vår Herres Jesu Kristi födelses fest som på nytt aktualiserar : vi är alla förenade med alla våra bröder och systrar på denna jord, för Herren har skapat oss "till sin avbild och likhet", vilka vi än må vara ! Det finns alltid kvar litet av den ursprungliga skönhet som Gud har givit oss !

Julen, det är den förundran som Kristus väcker hos herdarna och de tre vise männen ! Julen, det är den överväldigande synen inför Födelsens ikon. Julen, det är barnens, fädernas och mödrarnas glädje ! Men Julen det är också sorgen över att vara övergiven, glömd... Det är också kölden och hungern som nedtynger kroppen... Det är också den vanställda mänsklighet som inte längre kan älska... Men Julen, det är framför allt Fadern som skänker oss sin älskade Son ! Och denna Son, Guds Ord, blir människa för att människan skall bli Gud (Hl. Athanasios av Alexandria). Och för att åstadkomma detta börjar han med att bli lik oss, förutom all synd av vilken Han likväl fick bära alla konsekvenser ända till döden på Korset för att på så sätt bättre frälsa oss från synd och död.

Så hur skall vi alltså begå Julen ? Låt oss helt enkelt framhärda i att vara beredda att motta Guds Kärlek ! Låt oss samtidigt framhärda i att vara kapabla att öppna ögonen inför männiiskor som ofta lider helt oskyldigt... Låt oss helt enkelt framhärda i kärlek !

Betlehems grotta ger oss hopp : "Fatta mod ! Hoppas på Gud !" Det är med mycken kärlek som jag önsklar er, kära bröder och systrar, en glädjerik Jul ! Må Herren Jesus Kristus, vars födelse i köttet vi idag firar, vara vår glädje, och må Han nedsända över oss frälsningens nåd ! Amen.

Paris, St Alexander Nevskijkatedralen, Julen 2011

+ Ärkebiskop Gabriel av Comana, den Ekumeniske Patriarkens Exark

Länksamling

Här är några intressanta länkar till hemsidor som berör den Ortodoxa Kyrkan:
http://www.orthodoxphotos.com/
Ovanligt många bra artiklar finns här:
http://archangelsbooks.com/orthofaith.asp
Likaså här, samt recept för fastemat:
http://www.orthodox.net/articles/index.html/
Mycket intressanta artiklar om Helgon och Ortodoxins historia i Västeuropa:
http://orthodoxengland.org.uk/hp.php/
Profetiska artiklar, svåra att hitta på annat sätt:
http://ortohodoxeschatology.blogspot.com/
Ovanligt överskådlig blogg, rik på information om och av Ortodoxa Helgon:
http://full-of-grace-and-truth.blogspot.com/
Ett oerhört intressant arbete. En unik samling av ortodoxa artiklar:
http://reocities.com/heartland/5654/orthodox/essays.html
Nästan all patristisk litteratur från första årtusendet på engelska:
http://www.ccel.org/
Kokbok för fastetid: http://www.sv-luka.org/cook/index.htm
Första svenska bibelöversättningen från 1542 (obetydligt förändrad version från 1800-t som inte har ett dyft att göra med Karl den XII). Här finns även L.Brentons Septuaginta på engelska från 1851.
http://bibeltemplet.net/bibelonline/

Geronda Eusebios

Flera böcker om och av Geronda Eusebios (Vittis) som levde och verkade i Sverige i nästan tjugo år av sitt verksamma asketiska liv, är nu väg att publiceras. Vi kommer naturligtvis att ha dem till försäljning på Ambon.se. Den första blir en översättning till engelska av fader Eusebios bok om Job, vilken är inne inom kort. Vi återkommer med närmare presentation framöver!

Optinas fäder

Idag, den 24 oktober, firar vi det stora staretserna från Optina klostret. Flera omfattande biografier om dessa betydande andliga fäder finns i butiken samt en nyutkommen, och från ryska nyöversatt bok, om klostrets betydelsefulla historia.

Några ord om hur vi bör tala.

Den som talar skall tala med auktoritet (av Gud). Det sker ur hjärtats överflöd, ur bön. I ortodox tradition talar vi med fädernas ord därför att de talade ur hjärtats överflöd. "Den längsta vägen på jorden är vägen mellan örat och hjärtat". Vi måste använda orden med en viss ekonomi. För varje tomt och fåfängt ord skall vi svara inför Gud, sa Herren. Ur ett tal av biskop Serafim från Tiblisi.

FärdenOm du går upp åt det hållet möter du en man
som leder en häst och vars ögon förkunnar:
Det finns ingen Gud. Bry dig inte om det.
Det kommer andra vägar och andra män
med samma tro, men från deras läppar hörs
en vänligare hälsning; det är män som lärt sig
att blanda litet av solens ljus
i sina frusna ögon.Men stanna inte.
Le bara i gengäld. Vägen fortsätter
i många vindlingar upp mot det höga träd
där den troende är fastnaglad.

ur "Minnen av eld" av R.S. Thomas

Diktsamlingen finns att köpa i butiken.

Länk till en fördjupande artikel om betydelsen av ortodoxt klosterliv idag.

Orthodox Monasticism - a brief study for the layman av Metropolitan Isaiha of Denver http://www.orthodoxresearchinstitute.org/articles/monasticism/isaiah_orthodox_monasticism.htm

Theophan the Recluse

"You seek the Lord? Seek, but only within yourself. He is not far from anyone. The Lord is near all those who truly call on Him. Find a place in your heart, and speak there with the Lord. It is the Lord´s reception room. Everyone who meets the Lord, meets Him there: He has fixed no other place for meeting souls." En nyutkommen översättning av Theophan Recluse´s texter för det dagliga livet finns i bokhandeln.

Kristus är Uppstånden!

Här återges Ärkebiskop Gabriel av Komanas Påskbudskap till de troende:

Mina kära bröder och systrar,
Kristus är uppstånden!

”Om du visste vad Gud har att ge…” (Joh. IV:10)
Det är med stor glädje som jag förenar mig med er denna morgon som aldrig blir kväll, i denna högtid som aldrig tar slut, i denna nya tid som genomtränger den åldrade världen, i denna välsignade stund av evigheten, då – såsom vi ser det på Uppståndelsens ikon – Kristus själv sträcker ut sin hand till oss och tillsammans med Adam och Eva lyfter oss upp genom det milda och gudomliga ljuset av sin Uppståndelse.
Det är verkligen underbart – det som Uppståndelsens ikon uppenbarar för oss! Vad ser vi på den? Herren som stiger ner från himmelen för att söka efter Adam, det förlorade fåret. Detta är stor tröst för oss alla och ger oss andliga krafter eftersom Han riktar sig även till oss; han söker även efter oss. I Paradiset letade Gud efter Adam som gömde sig på grund av synden: ”Var är du, Adam?” Idag gör han mer än åkallar, vår inkarnerade Gud, korsfäst och uppstånden från de döda, stiger ännu djupare ner till människans misär, till vår misär, för att säga till oss: ”Räck ut din hand till Mig för Jag vill lyfta upp dig!”. Och detta erbjuds alla människor oavsett hur stort deras elände är.
Vad ser vi mer på den här ikonen av Herrens Uppståndelse? Jo, vi betraktar där Kristi ljusomstrålade nedstigande till våra hjärtan – det är ju där Han väntar på oss, det är ju där Han skänker oss Sin barmhärtighet. Herren känner mycket väl vår hopplöshet, Han ser att vi gömmer oss ibland för att vi skäms över vårt elände. Han vet att vi är rädda att bekänna vårt syndiga tillstånd. Ja, bröder och systrar, det är just då Kristus kommer: Han offrar Sig själv för oss, Han böjer sig mot oss och drar oss till sig för att Han vill att vi tydligt skall uppleva Hans obegränsade kärlek till oss. Men därför – eftersom vi är fria – måste vi också ta emot Hans hand. Vi måste också vända oss mot honom med hela vårt väsen! Men märk väl att det handlar om hela vårt väsen sådant som det är, förlorat genom sin svaghet och sitt armod, sårat genom synden. Så kan vi ropa och säga: ”Jag är ett förlorat får, kalla mig och fräls mig, Herre!” (Från den Ortodoxa minnesgudstjänsten).
Vi har under dagarna före Påsk på nytt upplevt Kristi lidande, Kristi passion, och vet att Hans lidande var för vår skull. Kära bröder och systrar, detta är inte någon enkel lek med ord utan vi befinner oss i själva frälsningens verklighet: så länge vi inte blir berörda av Frälsarens lidande för var och en av oss, så länge vi inte har anammat Frälsarens gränslösa kärlek till var och en av oss, så länge vi inte vet oss vara åtrådda, sökta av honom, älskade bortom allt förnuft, är vi slocknade varelser. Men det skall vara precis tvärtom – vi ska vara väsen av eld som Psaltaren säger: ”Du gör eldslågor av dina tjänare” (Ps 103:4). Låt oss ledas av det underbara Ljuset som strålar från Uppståndelsen, låt oss besvara Guds längtan efter oss med förtroende och kärlek!
Frid vare med er alla, säger Herren i påsknatten till Sina apostlar (Joh. 20:19). Låt oss ta emot denna frid som kommer från Guds kärlek till oss alla och låt oss i vår tur vara fridens frambärare! För att vi skall bli det måste vi välja livets väg, bli berörda av Kristi kärlek, präglade av Hans medlidande, befriade från våra gravar!
Herren själv är livet och Han säger till oss ännu idag: ”Jag är ditt liv”! Om vi ibland grips av hopplöshet så kommer Han och säger: ”Jag är ditt hopp”! Han ger oss tillbaka vår glädje. För vår del skall vi inte hindra Honom från att komma och besöka våra plågade hjärtan, låt Honom krossa helvetets dörrar däri. Ja, sannerligen ”med döden övervann Han döden och till dem som är i gravarna gav Han liv”!
Mina älskade bröder och systrar, med hela den kärlek jag hyser för er uppmanar jag er att bevara alla dessa heliga ord i era hjärtan, leva med dem och dela dem med alla medmänniskor på jorden! Må Herrens välsignelse vara med er alla!

Kristus är uppstånden!
Sannerligen är Han uppstånden! † GABRIEL
Ärkebiskop av Komana Den Ekumeniske Patriarkens Exark
Paris den 11/24 april 2011 Alexander Navskij-katedralen, Paris

Anna av Novgorod

Tack för all glädjande respons under starten av bokhandeln! Det har varit inspirerande och ger kraft att bygga vidare! Idag firar vi Anna av Novgorod - Sveriges enda kanoniserade ortodoxa helgon. Hon var dotter till Olof Skötkonung och gifte sig med den ryske storfursten Jaroslav, byggde kyrkor och kloster och avsomnade som schemanunna efter ett långt livs verksamhet. Det var år 1050. Under livlig kommunikation mellan Ryssland och de nordiska länderna. Efter 1000 år börjar vi på nytt - fast här hemma i Sverige!

Februarisol och en bokhandel tar form!

Att stiga över tröskeln till en ortodox Kyrka är att komma hem. Jag hoppas att du skall känna något av samma hemkänsla i det här virtuella utrymmet. Jag önskar att den kan skänka dig lite vila, tröst och inspiration i en tid som vandrar så fjärran. Att den skall nära den nya människa som blev oss given. Väl mött! Ioanna

Aktuellt

#

Nyinkommet